Kinderopvang en Peuterspeelzaal

Brede school Bernadette werkt nauw samen met Peuterspeelzaal Bernadette en Kinderopvang Ukkepuk.  Kinderen die naar de basisschool gaan, hebben vrijwel allemaal gebruikgemaakt van één van de voorschoolse instellingen. Dat maakt de overstap voor kinderen gemakkelijker. Kinderen van Peuterspeelzaal Bernadette kennen het gebouw. Verder bezoekt een aantal kinderen de buitenschoolse opvang Ukkepuk.


De partners hebben regelmatig contact. We streven ernaar om enkele keren per jaar een gezamenlijk project te verzorgen voor alle kinderen.

 

Peuterspeelzaal Bernadette verzorgt tussenschoolse opvang . Kinderopvang Ukkepuk verzorgt voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.