Onze school

Brede school

Onze brede school is bestemd, ingericht en bedoeld voor onderwijs aan kinderen van de leeftijd van 4 – 12 jaar. We streven ernaar dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Onze school werkt nauw samen met peuterspeelzaal Bernadette en buitenschoolse opvang Ukkepuk. Peuterleidsters en leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben zich samen geschoold. Met subsidie voor VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) is samengewerkt aan een zelfde visie op. Voor de missie en visie van de Basisschool Bernadette verwijzen wij u naar missie en visie op deze webite.

Sociale ontwikkeling

In de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid heeft de school een belangrijke taak wat betreft de persoonlijkheidsvorming en de sociale ontwikkeling van de kinderen. Op onze school leren de kinderen hiervoor de basisvaardigheden.

Kennis en informatie

Onze school wil kinderen voldoende kennis en informatie aanbieden. Omdat we in een tijd leven waarin kennis en informatie snel verouderen, zullen we de kinderen ook moeten leren hoe zij nieuwe kennis kunnen verzamelen en verwerken. Wij maken gebruik van de moderne lesmethoden en technieken. 

Samenwerking

Voor een goede ontwikkeling van het kind is de samenwerking tussen school en ouders een voorwaarde. Daarom willen we duidelijke informatie geven over ons onderwijs door middel van de website, ons digitaal informatieblaadje 'het Zoemertje' , gebruik van de schoolapp en mededelingen over de ontwikkeling van elk kind via rapportage.