Kwaliteit

Op Brede school Bernadette werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. 

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019 2017 2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 7,0 8,5 8,3 8,1 7,9
Ouders geven een:  7,1 7,3 7,8 7,7 7,1
Leerlingen geven een: 8,2 8,3 8,2 8,4 7,7

 

Een samenvatting van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek kunt u inzien op deze website onder het kopje ouders - documenten.

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2020 2019  2018 2017 2016
Schoolscore  geen 538,0 538,2 539,1 537,1

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Uit de gegevens van het NRO (Nationaal cohort onderzoek) blijkt dat wij een hoger advies geven dan verwacht mag worden van onze schoolbevoking. En dat daarbij de kinderen in het voortgezet onderwijs het ook nog eens beter dan gemiddeld presteren in het VO. Iets waar we trots op mogen zijn!
 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste  schooljaren

 

  2020 2019 2018
VWO / VWO+ 4 2 4
HAVO / VWO 3 2 3

HAVO

5 7 6
HAVO / VMBO-T 4 6 0
VMBO-T / G 4 10 8
VMBO-T / G / K 3 0 1
VMBO kader 3 2 3
VMBO basis 0 0 1

 

In afgelopen schooljaren hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We voeren ouder-kind gesprekken, waarbij de inbreng van het kind meegenomen wordt in de verdere begeleiding op school. 

Kwaliteitsverbetering voor dit schooljaar

Elke vier jaar wordt er een nieuw schoolplan gemaakt waar we inzetten op kwaliteitsverbetering. Dit schoolplan past in het koersplan van de Eenbes. Per jaar worden er specifieke doelen benoemd waar we aan gaan werken. Het schoolplan kunt u vinden op onze website bij kopje ouders/documentatie. 

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.