Missie en visie

De belangrijkste missie van brede basisschool Bernadette is: De ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen te verbeteren door professioneel en betrokken te handelen en samenwerking te bevorderen tussen organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur en zorg.'

 

Onze school kenmerkt zich door rust, structuur, duidelijkheid en een warm pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich welkom voelen. Samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang  werken wij aan een gedeelde visie en uitstraling. Zo creëren wij een veilige en plezierige omgeving voor uw kind. Wij zorgen voor een afgestemd aanbod van activiteiten, zodat er een doorgaande ontwikkel- en zorglijn is.

 

Onze missie en visie zijn de leidraad voor onze ontwikkeling. Wij zijn een school met een breed aanbod en we blijven ons continu ontwikkelen. Dat vinden wij belangrijk.

Dit zijn wij:

Professioneel

Wij zijn er voor de kinderen. Wij zijn er ons van bewust dat kinderen zich snel ontwikkelen. Wij stellen hoge doelen en werken samen aan een actueel onderwijsaanbod. Als leerkrachten blijven wij ons natuurlijk ook voortdurend ontwikkelen. Wij kijken steeds hoe we zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van deze kennis en van elkaar.

Betrokken

Wij zijn actief gericht op een samenwerking met ouders in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. Wij willen dat onze kinderen zich gezien en gehoord worden. Wij zijn betrokken bij onze kinderen, ouders en de mensen met wie we samenwerken. Kinderen praten mee in de motivatiegesprekjes en  in de KinderRaad. Wij doen er alles aan om te zorgen dat kinderen en ouders graag naar ons toe komen.

Samenwerkend

Samen actief werken aan de ontwikkeling van onze kinderen vinden wij belangrijk. Wij stimuleren kinderen om van en met elkaar te leren. Ouders en kinderen denken en praten mee over de ontwikkeling van onze brede school.

Toekomstgericht

Wij zorgen voor een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn en volgen onze kinderen. Wij stimuleren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces en ontwikkeling. Daar hoort ambitie en uitdaging bij. Wij werken met DenkBeelden en coöperatieve werkvormen, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Wij geven de kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren en zelfstandig oplossingen te bedenken.

Dit bieden wij: Ruimte

Wij bieden ruimte aan de kinderen, de leerkrachten en medewerkers, om zich maximaal te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden en talenten. Wij bieden en zoeken ruimte om elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan. Wij staan open voor versterking van onze opvattingen en ideeën.

Uitgangspunten

Om onze visie kracht bij te zetten hanteren we de volgende uitgangspunten:

 

 • Kinderen voelen zich bij ons veilig en komen graag naar school.
 • Het is onze overtuiging, dat kinderen die graag naar school gaan, ook graag willen leren.
 • De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Als het kind zich prettig voelt, zal dat positieve effecten hebben op de onderwijsresultaten.
 • Wij hechten veel waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal staan. 
 • Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling, op zijn eigen niveau.
 • Kinderen leren zelfstandig te werken, ze leren plannen en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk.
 • De leerkracht wordt steeds meer begeleider van het leerproces van het kind.
 • In onze lerende organisatie heerst een goed werkklimaat onder de collega’s.
 • De ondersteuning van kinderen en leerkracht is structureel goed verzorgd.
 • We hebben een up-to-date onderwijskundig pakket en creëren daarbij een doorgaande lijn in de school.
 • Het werken met computers is geïntegreerd in ons onderwijs.

Beloften

Jij voelt je welkom op onze brede school. (Betrokken)

Wij bieden een kansrijke leeromgeving. (Ruimte)

Wij betrekken jou bij jouw leerproces. (Samen)

Wij bieden een veilige en vertrouwde leeromgeving.(Professioneel)

Van 0 tot 12 jaar, jij maakt je voor de toekomst klaar. (Toekomstgericht)

 

Het missionstatement van onze school daarbij is:

‘Bernadetteschool, voor een brede basis’