DenkBeelden

Bij ons op school werken wij in alle groepen met 'DenkBeelden'.

 

DenkBeelden zijn grafische modellen om ons denken en leren te ondersteunen en onze fantasie en creativiteit te ondersteunen.

 

Met DenkBeelden maken we een beeld van ons denken. 
DenkBeelden hebben het effect om in onze hersenen meer verbindingen aan te leggen, waardoor het leren bijdraagt tot een diepe en betekenisvolle verwerking van informatie.

Er bestaan 10 verschillende DenkBeelden

Voor ieder denkproces is er een apart DenkBeeld.

Wij werken nu met alle DenkBeelden.

Coöperatief leren

DenkBeelden worden extra effectief wanneer ze ondersteund worden met gesproken taal. Daarom werken we ook met enkele structuren van coöperatief leren.

 

DenkBeelden zijn toepasbaar bij alle vakgebieden en alle leeftijden.