Voor nieuwe ouders

Nieuwe leerling

U bent van harte welkom om kennis te maken met onze school. Onze adjunct-directeur Patrick Swinkels maakt graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. 

Instroom vanuit een andere basisschool

Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef.

BSN-nummer

De school heeft de wettelijke verplichting om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het Burger service nummer van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen 
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen