Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Nieuwe ouders kunnen hun kind aanmelden in een persoonlijk gesprek met de directeur. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft.  De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Na het gesprek vult u een formulier in. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken.

 

Wennen op school

Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen. Uw kind mag op 5 momenten komen, zodat de eerste schooldag een stuk minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.