Kinderopvang

Brede school Bernadette werkt nauw samen met Spring en Kinderopvang Ukkepuk. Regelmatig is er overleg met beide instanties en zijn er gezamenlijke activiteiten.

Kinderen die naar de basisschool gaan, kunnen gebruik maken van de tussenschoolse en buitenschoolse opvang.

Peuterspeelzaal Bernadette verzorgt tussenschoolse opvang . Kinderopvang Ukkepuk verzorgt voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

 

Telefoon Ukkepuk: VSO - TSO - NSO: 0499 42 18 14

 

Telefoon Spring: TSO 088 2088 303 of 06-11871448