Spring

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Bernadette ligt in Mariahout, gemeente Laarbeek. Hier spelen kinderen wekelijks onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaal heeft verschillende soorten spel- en ontwikkelingsmateriaal tot haar beschikking om spelenderwijs de ervaringswereld van uw peuter uit te breiden.

 

  

De peuterspeelzaal werkt met een programma voor de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er op de peuterspeelzaal themagericht wordt gewerkt. Een thema duurt ongeveer 6 weken. U kunt hierbij denken aan thema’s als ‘dit ben ik’, ‘kleuren’ en ‘verkeer’. Tijdens de thema's worden doelgerichte activiteiten aangeboden uit de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor maken de kinderen spelenderwijs kennis met woorden, begrippen, handelingen en materialen die kenmerkend zijn en horen bij dit specifieke thema. Op deze manier worden de verschillende ontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk gestimuleerd. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks aanzienlijk soepeler laten verlopen. In het belang van de kinderen hebben we regelmatig overleg met het consultatiebureau.

Peuters zijn vanaf 2 jaar welkom op deze peuterspeelzaal.

 

Waarom zou ik kiezen voor een peuterspeelzaal van Spring?

 

  • Goede voorbereiding op de basisschool. De meeste peuterspeelzalen werken met VVE.

 

  • Spring biedt superleuke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw peuter. Dit doen we op basis van de methode Uk en Puk.

 

  • Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogisch coaches.

 

  • Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een 'lekker dicht bij thuis'-gevoel.

 

Peuterspeelzaal tijdens 40 schoolweken

 

Uw peuter is tijdens de 40 schoolweken van harte welkom bij deze peuterspeelzaal van Spring. Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Tijdens de nationale feestdagen zijn alle peuterspeelzalen gesloten, kijk hiervoor bij 'Openingstijden'.

 

Wat kost peuterspeelzaal bij Spring?

 

De ouderbijdragen voor de peuterspeelzaal verschillen per gemeente. Soms betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, soms een vaste ouderbijdrage en soms een bedrag onder de Wet Kinderopvang. In dat laatste geval kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

 

In het linkermenu vindt u onder Financieel de verschillende ouderbijdragen voor de peuterspeelzalen van Spring. In deze overzichten leest u ook óf en onder welke voorwaarden u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

 

Peuterspeelzaal Bernadette

 

Mariastraat 33
5738 AH Mariahout
T:  06-11871448

psz.bernadette@spring-kinderopvang.nl

 

 

Openingstijden

 

We zijn open op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 08:30-12:00 uur.