Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Hierdoor hebben de ouders en leerkrachten invloed en inspraak op het schoolbeleid. De medezeggenschapsraad is verplicht voor elke basisschool. De taken en bevoegdheden staan duidelijk omschreven in het reglement van de MR.

Wie zitten in de MR?

Voorzitter        

Marjon Neilen

Leerkracht

Lid

Laura van Lanen

Ouder

Lid

Maartje van Velthooven

Ouder

Lid

Natascha Vermeulen 

Ouder

Secretaris

Riky Niessen

Leerkracht

Lid

Annemieke de Jong

Leerkracht

Wat doet een MR?

De MR vergadert zes maal per jaar. In de schoolkalender staan de vergaderingen aangegeven. Tijdens de vergaderingen komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn in een aantal gevallen vooraf vastgelegd. Uiteraard komen er ook onderwerpen die voor dat moment of nabije toekomst van belang zijn. Bv. het schoolplan wordt elk jaar verplicht besproken. Zo is er een dertigtal onderwerpen waarin de MR gekend wordt. Ook heeft de MR 2x per jaar overleg met het schoolbestuur. Om goed te functioneren binnen de MR zorgt de MR voor scholing van zijn leden.

Wat kunt u met de MR; de stem van de ouders?

Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. U heeft zelfs recht op medezeggenschap. Hierdoor kan de school rekening houden met uw wensen en ideeën. De MR biedt u de mogelijkheid om inspraak te krijgen over schoolse zaken. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt altijd schriftelijk of mondeling onderwerpen aankaarten die u van belang vindt voor de school. Dit kan gaan over pesten of over veiligheid van de school etc. De MR is het orgaan om dit aan te kaarten.

 

Bereiken van MR

contact MR-Bernadette, klik hier

 

Jaarverslag van MR Eenbes brede school Bernadette 2016-2017

 

Activiteitenplan MR 2017-2018