Ouderbetrokkenheid

We zien de samenwerking met de ouders van onze leerlingen als vanzelfsprekend. Samenwerken om uw kind te helpen zich goed te ontwikkelen. Daar worden onze kinderen beter van! Daarom informeren we u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. En dat doen we niet alleen tijdens de geplande ouderavonden. Wanneer we zorgen of vragen hebben, kunt u van ons een uitnodiging verwachten om het daarover te hebben. Wij van onze kant stellen het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Wij houden op diverse manieren contact met u:

Zoemertje

Elke drie weken komt het Zoemertje uit. Hierin wordt belangrijke informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Het Zoemertje staat ook op de website. In het Zoemertje staat belangrijke informatie over school en bijzondere activiteiten maar ook praktische informatie.

Kennismakingsgesprekken

Enkele weken na aanvang van het schooljaar zijn er twee avonden met kennismakingsgesprekken. In de hogere groepen is dat samen met uw kind. Dit is het moment dat u en de leerling vragen, verwachtingen kan uitspreken en wat de leerling van de leerkracht nodig heeft om goed te kunnen leren.

Ouderavonden

In november en februari of maart voeren we met u een oudergesprek over de sociaal emotionele ontwikkeling en vordering van uw kind. Het rapport kan leidraad zijn voor dit gesprek. Daarbij komen we ook te spreken over de prestaties van uw kind naar aanleiding van de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem en de methode-gebonden toetsen die de kinderen in de afgelopen periode gemaakt hebben.