Ouderraad

De Ouderraad

De ouderraad van onze school is een stichting. Onze school streeft ernaar de contacten met de ouders te optimaliseren. Dat willen wij bereiken door een goede samenwerking met onze  ouderraad.

De ouderraad komt vijf keer per jaar bij elkaar waarbij ze ook een keer samen vergadert met de  medezeggenschapsraad. De directie en een leerkracht wonen de vergaderingen bij. De OR wil twee keer per jaar verslag doen van haar activiteiten in ons Zoemertje.

De ouderraad houdt in het voorjaar een jaarvergadering waarvoor alle ouders en leerkrachten worden uitgenodigd.

 

Wij zijn heel blij met onze actieve ouderraad want zij  ondersteunt onze school op vele manieren.

In onze school zijn veel ouders actief bezig:

  • Elke klas beschikt over klassenouders, die ingezet worden bij het regelen van extra handen.
  • Voor en na schooltijd worden onze kinderen veilig over straat gezet door de verkeersbrigadiers. Deze service wordt al jaren perfect geregeld.
  • Ouders geven hulp bij sport- en spelactiviteiten.
  • Ouders helpen bij het organiseren van de jaarlijkse afscheidsmusical.
  • Ouders zijn actief betrokken bij onze CREA-dagen.
  • Ouders voeren na elke vakantie een luizencontrole uit.

Bij al deze activiteiten waarderen we de hulp van ouders enorm.

 

Leden van de Ouderraad

Voorzitter Mevr. Kim van der Linden
Secretaris Mevr. Debby Roeters
Penningmeester Mevr. Leonie van den Heuvel
Lid Mevr. Ellen van Vroenhoven
Lid Mevr. Daniëlle Gottenbos
Lid  Mevr. Lieke Langeberg 
Lid Mevr. Stèfanie Groeneveld
   

 

Klassenouders en hulpouders

De leerkracht regelt de benoeming van de klassenouder. Deze ouders zijn actief bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de verjaardag van de groepsleerkracht en het regelen van vervoer bij activiteiten.

Specifieke hulpouders:

Verkeersouder: Lotte van Berlo

Coördinatie verkeersbrigadiers: Claartje Leenders

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten ten behoeve van uw kind(eren) te financieren buiten het normale schoolprogramma om. Activiteiten die de oudervereniging financiert zijn onder andere de sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, schoolreisjes en excursies, attenties bij jubileum, attenties bij een afscheid, attenties bij langdurige ziekte van de leerkrachten. In overleg met de medezeggenschapsraad en de oudervereniging is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op €27,50 per kind.