Verkeersbrigadiers en verkeersveiligheid BVL

Verkeersveiligheid

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL (Brabants Verkeersveiligheid Label) te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. U kunt uw reactie over de verkeersveiligheid geven aan onze verkeersouder: Lotte van Berlo. De verkeerscommissie is ook per e-mail bereikbaar op directiebernadette AT eenbes DOT nl

Verkeersbrigadiers:

De verkeersbrigadiers staan om 08.15 u. en om 13.00 u. klaar om uw kind over te zetten van de Mariastraat naar de ingang van de school. Stuur uw kind niet vóór die tijd naar school. Tot één kwartier ná het einde van een schooltijd zijn de brigadiers eveneens paraat om voor de noodzakelijke veiligheid van uw kind te zorgen. 

 

Leer uw kind om bij de brigadiers over te steken. Wordt er een fiets meegenomen, dan lopen de kinderen naast hun fiets over de oversteekplaats. Geeft u a.u.b. het goed voorbeeld.

Contactpersoon voor de verkeersbrigadiers:

Claartje Leenders

Heieindseweg 11

5738 CB Mariahout

Tel: 0499-423811 en 06-20915411