Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2022-2023 wijzigen de schooltijden!

Schooltijden groep 1 t/m 8:

Maandag t/m vrijdag 8.25u tot 14.00u

 

De lessen worden gegeven van maandag tot en met vrijdag vol­gens onderstaand rooster. 

 

Maandag

08.25 - 14.00 uur

 

Dinsdag

08.25 - 14.00 uur

 

Woensdag

08.25 - 14.00 uur

 

Donderdag

08.25 - 14.00 uur

 

Vrijdag

08.25 - 14.00 uur

 

 

Pauze

Van 10.15  tot 10.30 u.

De middagpauze duurt van 12.15 u. tot 12.30 u.

 

Onderwijstijd

De Wet op de Schooltijden is per 1 augustus 2006 officieel van kracht geworden. De totale leertijd van de leerlingen in 8 schooljaren bedraagt ten minste 7520 uren onderwijs met dien verstande dat de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen. De regelingen en uitvoeringen hiervan staan beschreven in een beleidsdocument van stg. Eenbes. Dit document ligt ter inzage op school. Met de indeling van de schooltijden zoals hierboven is aangegeven, voldoen we aan de wettelijke regelingen.