Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan onmiddellijk door aan de school.

 

Meld ziekte van uw kind ’s morgens vóór 8.15 uur (telefonisch) aan ons.  U kunt dit ook via de schoolapp doorgeven. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u downloaden van deze website. U ontvangt een schriftelijke reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

Verlofformulieren

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

  • Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. U dient dit verlof vooraf schriftelijk bij de school aan te vragen. Het aanvraagformulier kun je downloaden onder Documentatie en is verkrijgbaar bij de administratie.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven. Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Het kan voorkomen dat een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie kan tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming vragen aan de school.

Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor u niet mogelijk is.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.

Lesuitval

De school kan door ziekte van een leerkracht of door onvoorziene omstandigheden geconfronteerd worden met lesuitval. Door verplichtingen van invallers elders is het mogelijk dat bij langere afwezigheid van een leerkracht de kinderen in een groep met meerdere invallers te maken krijgen. De school zal alles in het werk stellen om de continuïteit in een groep zo min mogelijk te verstoren.